Kažnjavat ?e se i Europljani koji djecu zlostavljaju u tre?im zemljama pa pedofili svoje sklonosti ne?e više mo?i bezbrižno zadovoljavati ni u Tajlandu.

Weiterlesen...