Ubudu?e ?e profili korisnika društvenih mreža morati biti nevidljivi drugima, osim ako sam korisnik ne odlu?i neki njihov dio u?initi javnim, dok su danas javni ako ih korisnik ne odlu?i sakriti.

Weiterlesen...