U srpnju ove godine iz Facebooka su izvijestili kako su zabilježili 250 milijuna ?lanova, a do danas se taj broj pove?ao za 50 milijuna korisnika, odnosno za 800 tisu?a novih ?lanova svakoga dana.

Weiterlesen...