Facetrace omogu?uje da objavite svoju to?nu lokaciju na karti, zajedno s porukom, aktivnoš?u i emotikonima izravno na svoj Facebook zid.

Weiterlesen...