Fadila Dautovi?-Frka jedna je od tisu?u ljudi koji svaki dan stoje u redu za ru?ak u pu?koj kuhinji; sve više Rije?ana živi ispod praga siromaštva.

Weiterlesen...