Po?elo je zaprimanje prijava za natje?aj za korporativnu filantropiju koji organizira udruga Donacije.info.

Weiterlesen...