Na travanjskoj me?uvladinoj pristupnoj konferenciji otvorit ?e se preostala tri, a zatvoriti još dva poglavlja europske pravne ste?evine, tvrdi hrvatski diplomatski izvor.

Weiterlesen...