Za zamjenika gradona?elnika u drugom krugu izbora su ?or?e Bori? i ?or?e Gvozdi?, a za zamjenika župana kandidati su Jovo Dragi?evi? i Nikola Lali?.

Weiterlesen...