Svjetska potražnja za sirovom naftom u ovoj godini mogla bi se pove?ati za 1,67 milijuna barela po danu. Ukupna potražnja za naftom na dnevnoj razini mogla bi iznositi 80,60 milijuna barela

Weiterlesen...