Ameri?ka banka svoje ?e glavne bankare nagraditi dionicama koje ne?e smjeti prodati idu?ih pet godina, a na udaru javnosti bila se našla kada je unato? pomo?i ameri?ke vlade namjeravala, izme?u ostalog, i za bonuse izbrojiti 17 milijardi dolara.

Weiterlesen...