Nataša Janji? u filmu “Sveti Georgije ubija aždahu” glumi Katarinu koja je u ljubavnom trokutu sa seoskim policajcem ?or?em (Lazar Ristovski) i mladim vojnim invalidom Gavrilom (Milutin Miloševi?). U filmu koji traje dva sata upe?atljiva je njena savršena gluma i scena u kojoj je sasvim ogoljena jednu minutu. Time je dala svoj obol gluma?koj umjetnosti, no isti?e da ova uloga iako nagra?ena i razli?itija od njenih dosadašnjih, ne zna?i da ne može bolje i druk?ije.

Weiterlesen...