Gr?ka vlada u parlament je uputila na ?itanje prijedlog zakona kojim bi se uveo jednokratni porez na dobit kompanija u 2010. u sklopu trogodišnjeg plana smanjenja deficita i osiguranja paketa zajmova dogovorenog izme?u EU-a i MMF-a.

Weiterlesen...