Utvr?eno je da je na grobnicu u vlasništvu Mom?ila Graovca iz Srbije pala nadgrobna mramorna plo?a stara oko 35 godina.

Weiterlesen...