U 2009. godini zabilježili smo više od 3000 no?enja doma?ih i stranih lovaca koji naj?eš?e dolaze iz Italije, Austrije, Njema?ke, ali i drugih zemalja - naglasio je predsjednik Županijskog saveza lova?kih udruga.

Weiterlesen...