Obrane dvojice u Haagu optuženih bosanskih Srba, Mi?e Staniši?a i Stojana Župljanina, i službeno su zatražile da im sudsko vije?e da naputke kako da u dokaze obrane uvedu i “registar hrvatskih branitelja”.

Weiterlesen...