Hanfa je i dosad bila vrlo ažurna u provo?enju svojih nadzorni?kih ovlaštenja kad su posrijedi osiguravatelji. Nadglednik tereti Euroherc i za nepoštovanje roka u kojemu se trebao o?itovati o njihovu zapisniku nakon provedenog nadzora.

Weiterlesen...