'Za kemoterapija sam s Tu?manom provodio no?i. Vodili smo razgovore o svemu i sva?emu. Tu sam upoznao ?ovjeka koji je svjestan da ima zlo?udnu bolest i želi zaokružiti Hrvatsku. Ona mu je bila iznad vlastitog života. U tim no?ima kemoterapije on je meni objašnjavao mnoge svoje postupke i uspore?ivao ih s povijesnim doga?ajima. Vodili smo rasprave o mome ocu, o Titu, o Bleiburgu i o bezbroj drugih stvari. Tad sam ga najviše upoznao kao emocionalnog ?ovjeka koji leži u krevetu, prima infuziju.'

Weiterlesen...