Prema toj novoj formuli najviša cijena elektri?ne energije, koja se veže uz cijenu aluminija, ne može biti viša od cijene proizvodnje struje iz sustava HEP-a, a najniža ne može biti niža od 62 posto te cijene.

Weiterlesen...