Svom osoblju koje radi u ovoj kompaniji nare?eno je da danas prisustvuje kriznom sastanku kako bi se razmotrio položaj ove društvene mreže, te razgovaralo o pritužbama korisnika koje su naj?eš?e vezane za privatnost

Weiterlesen...