Kapital je HPB-u upla?en hibridnim instrumentom, a radi se o dva depozita oro?ena na pet godina s opcijom da se mogu zamijeniti dionicama.

Weiterlesen...