Ispra?aj 2009. godine u Umagu za 2400 kuna previše je, s obzirom na to da za Rim treba tek 500 kuna više, komentiraju i putni?ki agenti previsoke po?etne cijene nekih jadranskih hotela.

Weiterlesen...