Dok se EU s jedne strane mora suo?avati s izazovima 19. stolje?a, poput slovenskoga veledržavnog ekspanzionizma, s druge joj strane budu?nost i dalje guši gospodarska kriza.

Weiterlesen...