- Prikupili smo dovoljan broj potpisa gra?ana Vukovara koji žele sami odlu?iti o životu u gradu, a ne da o svemu odlu?uje nekoliko politi?ara, rekao je predsjednik HSP-a Danijel Srb.

Weiterlesen...