I druga me?unarodna kreditna agencija snizila je kreditni rejting Gr?koj uz obrazloženje da mjere štednje koje je najavila gr?ka Vlada ne?e biti dovoljne za smanjenje nagomilanih dugova, piše BBC.

Weiterlesen...