Knjiga Hrvoja Ka?i?a "Dubrova?ke žrtve" ulazi u red onih publicisti?kih djela koja govore o dugo zataškavanoj i prešu?ivanoj temi - žrtvama komunisti?ke vlasti.

Weiterlesen...