Kina i šest zemalja ASEAN-a ukinule su 90 posto carina i ujedinile svojih 1,75 milijardi stanovnika u zonu gotovo ?etiri puta napu?eniju od EU i tre?u najve?u gospodarsku silu me?u sli?nim asocijacijama.

Weiterlesen...