Kako je ju?er priop?ila policija ?urek se sumnji?i da je u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi za više trgova?kih društava i obrta zadužio Zlatar kreditima bez suglasnosti Gradskog vije?a i Vlade RH

Weiterlesen...