U pismima se Polan?ec ne obra?a premijerki s “draga Jadranka” niti je obavještava da piše knjigu, kaže Ba?i?

Weiterlesen...