U obrazloženju presude sutkinja Mirna Fran?iškovi? objasnila je kako Rupnik ni za jednu tvrdnju o nezakonitim radnjama, malverzacijama i stjecanju nezakonitog novca nije dao dokaz.

Weiterlesen...