Ne treba smetnuti s uma i biografski podatak da je autor marketinški stru?njak iza kojega je mnoštvo uspješnih slogana. Mnogi njegovi stihovi imaju u?inak – dobre reklamne poruke!

Weiterlesen...