HROK se širi podacima karti?arskih ku?a i leasing kompanija te tvrtki koje se bave potroša?kim kreditiranjem.

Weiterlesen...