Prof. dr. Davor Mili?i?, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila, gdje se i selekcioniraju bolesnici za presa?ivanje, isti?e da je gospo?a iz Vinkovaca novo srce na listi ?ekala šest mjeseci.

Weiterlesen...