U Splitu zasjeda Gradsko vije?e. Pred vije?nicima je opsežan dnevni red od pedesetak to?aka. U tijeku je rasprava o prora?unu za 2010. godinu, koja je uslijedila nakon vije?ni?kih pitanja.

Weiterlesen...