Marksisti?ki ideal šuvarovskoga usmjerenja o tome da ?e svi radnici jednom biti intelektualci ostao je u sferi politi?kih fantazama.

Weiterlesen...