Od 1. srpnja ukida se niža stopa kriznog poreza i stupa na snagu izmijenjeni Zakon o porezu na dohodak pa ?e dio gra?ana odahnuti. Milijun i pol gra?ana mo?i ?e re?i da ima ve?e prihode, poru?ila je premijerka.

Weiterlesen...