Kad je rije? o nultoj stopi poreza, morat ?emo prilagoditi zakone zakonima Europske unije, a to se odnosi i na poreze na kruh i mlijeko, rekla je Kosor.

Weiterlesen...