Premijerka je napomenula da je Milanovi? je zaboravio spomenuti slu?aj Daimler i kupovinu vatrogasnih vozila. Još je jednom oponovila da državna tijela trebaju raditi svoj posao neovisno o bilo ?ijem politi?kom pritisku.

Weiterlesen...