Premijerka predlaže da se uvede mogu?nost da u?enici koji se bave volonterizmom, pri upisu u srednje škole i fakutete ostvare bodove, ali da se za to pravo odrede jasni kriteriji kao bi se sprije?ile zlouporabe.

Weiterlesen...