Ne želim prihvatiti da ima ljudi koji tome ne žele dati svoj doprinos. Pozivam sve da prona?u izlaz. Vode?i ra?una o trodiobi vlasti, neke stvari mogu tražiti, a neke moliti. To i ?inim - apelirala je premijerka je na Trgova?ki sud u Splitu.

Weiterlesen...