Sustav ?e mjeriti optere?enost linija i po potrebi uklju?it ?e se dodatna vozila. Elektroni?ki sustav vrijedan oko 38 milijuna kuna omogu?it ?e bolju koordinaciju javnog prometa.

Weiterlesen...