Kako se do tada ne bi izlagao dodatnom naporu, sportaš ?e ve?eras napustiti farmu u Kloštar Ivani?u i pripremiti se na klini?ko lije?enje koje ga o?ekuje kroz nekoliko dana.

Weiterlesen...