Obrtnici su tražili smanjenje spomeni?kih renti, poreza na potrošnju, kamata za poduzetni?ke kredite, komunalnih doprinosa, ali uzaludno

Weiterlesen...