Kada je ovih dana Bernard dio dvorišta po?eo preure?ivati u cvjetnjak, štiha?a je na 20 centimetara dubine zapela, a pažljivim pregledom shvatio je da se radi o pove?em najlonskom smotuljku s ru?nim bombama

Weiterlesen...