Posljednjih godina u kontinentalnom dijelu Li?ko-senjske županije sve je manje sitnih proizvo?a?a mlijeka s jednom ili dvije krave, a sve je više farmi i s nekoliko desetaka mlije?nih krava.

Weiterlesen...