Davor Hui?, direktor tvrtke Briefing, koja je Bandi?u dodala nepostoje?ih 26 minuta nastupa u Otvorenom HTV-a, ujedno je ?lan Josipovi?eva izbornog sto˛era.

Weiterlesen...