Bio je odgovorna osoba na benzinskoj crpki u Podgori, a nakon inventure novac je uplatio na ra?un poduze?a.

Weiterlesen...