Osim An?i?a koji je otpao, upitan je Karlovi?ev nastup dok su od udarnih igala sigurni samo Ljubi?i? i ?ili?.

Weiterlesen...