Uvoz mesa i mesnih prera?evina u BiH porastao je 40 posto, te se o?ekuje da ?e se kroz primjenu ?lanka 23 bis ugovora s CEFTA-om zaštititi doma?i proizvo?a?i.

Weiterlesen...