- Nedavno sam sura?ivao s jednom glumicom koja je pla?ena milijune za svoj posao, a nije uop?e dobra u njemu kako se pri?a - kaže Rourke!

Weiterlesen...