MIK je festival s najviše glazbenih ve?eri, publika ?e vidjeti mnogo novih mladih glazbenih snaga, a zanimljivo je da je razlika izme?u najmla?eg i najstarijeg izvo?a?a ?itavih 59 godina - kazao je Andrej Baša, direktor festivala.

Weiterlesen...